mgr Michał Pawlas

Promotor: prof. dr hab. Lidia Zacharko
https://youtu.be/TpDgO9ht3cE

temat rozprawy: 
Bezpieczeństwo imprez masowych. Studium administracyjno-prawne
streszczenie albo opis: