mgr Michał Mółka

Promotor: prof. dr hab. Czesław Martysz
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Strożek-Kucharska

Obrona: https://youtu.be/W3rI08bs3mk

temat rozprawy: 
Działalność filantropijna w Polsce – zagadnienia administracyjnoprawne
streszczenie albo opis: