mgr Michał Jakubski

promotor: prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk
https://youtu.be/bEhPRVLDTm0

temat rozprawy: 
Das Dokumentarische und das Fiktionale im deutschsprachigen Drama nach 1945 (Dokumentaryzm i fikcja w niemieckojęzycznym dramacie po 1945 roku)