mgr Michał Glazer

Promotor: Dr hab. Wojciech Dobiński, prof. UŚ

Link do transmisji: https://youtu.be/Bn7_NyjsTms

temat rozprawy: 
Charakterystyka obszarów podatnych na występowanie wieloletniej zmarzliny z zastosowaniem metody inwersyjnego obrazowania oporności na przykładzie rejonu podszczytowego Babiej Góry, przedpola Storglaciaren (Tarfala) oraz zlewni Fuglebekken (Spitsbergen)
streszczenie albo opis: