mgr Mateusz Lewandowski

Promotor: prof. dr hab. Czesław Martysz
Promotor pomocniczy: dr Dawid Gregorczyk

obrona: https://youtu.be/ZYOJ5Uk3_40

temat rozprawy: 
Akty planowania w polskim prawie energetycznym
streszczenie albo opis: