mgr Mateusz Król

promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz

Obrona: https://youtu.be/yoyKJze46dI

temat rozprawy: 
Queerując tłumaczenie -teoretyczne podstawy i strategie tłumaczenia queerowego
streszczenie albo opis: