mgr Martyna Pilarska

promotor: prof. dr hab. Bogdan Zeler
promotor pomocniczy: dr Adam Pisarek
https://youtu.be/8j4TxNcB67I

temat rozprawy: 
Obrona praw mniejszości religijnych. Przykład Open Doors Polska
streszczenie albo opis: