mgr Marta Kierska

Promotor: prof. dr hab. Marek S. Szczepański
https://youtu.be/aEDDZfoY5oo

temat rozprawy: 
Kampanie społeczne łamiące tabu w świetle teorii wpływu i perswazji. Studium socjologiczno-semiologiczne