mgr Marek Mikuła

promotor: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
https://youtu.be/bjUlDwHnYp8

temat rozprawy: 
Zasada sprawiedliwości, a podatkowe aspekty funkcjonowania spółek prawa handlowego
streszczenie albo opis: