mgr Marek Grochowski

Promotor:  dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr Monika Żak

temat rozprawy: 
Społeczne uwarunkowania rozwoju polskiego państwowego przemysłu zbrojeniowego – studium socjologiczne
streszczenie albo opis: