mgr Marcin Chowaniec

promotor: dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ
https://youtu.be/gcql45CoZzc

temat rozprawy: 
Analiza wybranych parametrów balistycznych broni pneumatycznej – aspekty kryminalistyczne