mgr Marcin Bieniasiewicz

promotor: dr hab. Adam Konefał, prof. UŚ
promotor pomocniczy: dr Andrzej Orlef

Obrona:  https://youtu.be/hXxfbci_nQ4
 

temat rozprawy: 
Badanie promieniowania wtórnego wytworzonego przez wiązki terapeutyczne, generowane przez liniowe akceleratory medyczne, w kontekście optymalizacji ochrony radiologicznej osób pracujących w ośrodkach realizujących teleradioterapię
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: