mgr Magdalena Zarzycka

promotor: dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ
https://youtu.be/uhDqGCGS8xg

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem i recenzjami znajduje się do wglądu na stronie  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl

temat rozprawy: 
Szata roślinna grodzisk województwa śląskiego jako efekt uwarunkowań historycznych i aktualnego użytkowania