mgr Magdalena Sobas

promotor: dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ
promotor pomocniczy: dr Bartosz Kucia
https://youtu.be/ePsMt6Kr4PI

temat rozprawy: 
Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody doznane przed urodzeniem
streszczenie albo opis: