mgr Maciej Sobiech

promotor: dr hab. Marta Zając, prof. UŚ
https://youtu.be/v1vQySXg8nc

temat rozprawy: 
THE ROUSSEAUISM OF GILBERT KEITH CHESTERTON. CONTROVERSY OR HERESY? Roussoizm Gilberta Keitha Chestertona. Kontrowersja czy herezja?
streszczenie albo opis: