mgr Maciej Guzy

Promotor:  prof. dr hab. Marek Barański
promotor pomocniczy:   dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ

link do obrony: https://youtu.be/Worx95akkGw

zawiadomienie

temat rozprawy: 
Ugrupowania narodowe w państwach Grupy Wyszehradzkiej
streszczenie albo opis: