mgr Maciej Delijewski

Promotor: dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr Renata Cybulska
termin: 1 czerwca 2022 r., godz. 13.00 

temat rozprawy: 
Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące osób pełniących funkcje publiczne – zagadnienia administracyjnoprawne
streszczenie albo opis: 
recenzja 1: