mgr Łukasz Strzeleczek

promotor: prof. dr hab. Adam Rostański
promotor pomocniczy: dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska
https://youtu.be/B8dlwUdQCXc

ogłoszenie

temat rozprawy: 
Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych dawnych wyrobisk po wydobyciu rud kruszcowych jako lokalnych centrów różnorodności florystycznej na tle uwarunkowań siedliskowych