mgr Łukasz Pieszczek

Promotor: prof. dr hab. Michał Daszykowski

Obrona doktorska odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 10.00 w
Instytucie Chemii w sali nr 227 przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.

temat rozprawy: 
Zaawansowane podejścia obrazowania i charakteryzacji złożonych próbek wykorzystujące zalety wybranych metod spektroskopowych, chromatograficznych i chemometrycznych