mgr lic. Andrzej Lwowski

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik

Link do obrony: https://youtu.be/37JrAOSLC_c

temat rozprawy: 
Teologia modlitwy chrześcijańskiej w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
streszczenie albo opis: