mgr lic. Aleksander Rudziarczyk

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik

Link do obrony: https://youtu.be/8gBgtxEUYpY

temat rozprawy: 
Teologicznoliteracka hermeneutyka Krzyża w pismach księdza Janusza Stanisława Pasierba
streszczenie albo opis: