mgr Kinga Konieczny-Pizoń

Promotor: dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Misiuk

Obrona: https://youtu.be/C-aqQvDVgas

temat rozprawy: 
Nauczyciele i szkoła w percepcji dzieci z układu ryzyka (na przykładzie wybranego miasta z Górnego Śląska)