mgr Katarzyna Kwaśniewicz

promotor - dr hab. Leonard Ogierman
https://youtu.be/eQa0Qu_mrLk

temat rozprawy: 
Współczesne trendy i kierunki w rozwoju konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku
streszczenie albo opis: