mgr Katarzyna Kamińska

Promotor: dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ
https://youtu.be/ffKl06VPOPk

temat rozprawy: 
Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu
streszczenie albo opis: