mgr Katarzyna Choroba

Promotor:
prof. dr hab. Barbara Machura

Promotor pomocniczy:
dr Anna Maroń

Obrona doktorska odbędzie się na platformie  https://youtu.be/f4SRKaKimhw

temat rozprawy: 
Związki koordynacyjne wybranych jonów metali przejściowych z ligandami triiminowymi - synteza, struktura, właściwości fotoluminescencyjne i magnetyczne oraz aktywność katalityczna i biologiczna