mgr Karolina Bujak

Promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak
Promotor pomocniczy: dr inż. Jolanta Konieczkowska
https://youtu.be/pSUCCL1Laz8

temat rozprawy: 
Badania wybranych właściwości polimerów z pierścieniami imidowymi modyfikowanych azochromoforami