mgr Kamila Kluczewska-Chmielarz

Promotor: dr hab. Dorota Sitko, prof. UP
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Czaja
https://youtu.be/mwyTRk5B4C4

temat rozprawy: 
Wpływ warunków technologicznych na właściwości tytanianu sodowo-bizmutowego Na0,5Bi0,5TiO3
streszczenie albo opis: