mgr Kamil Kartasiński

promotor: dr hab. Maciej Fic, prof.UŚ
https://youtu.be/msu06gmIRCA

temat rozprawy: 
Pamięć zbiorowa Sybiraków – emigrantów do Ameryki Północnej w świetle narracji autobiograficznych
streszczenie albo opis: