mgr Justyna Wrońska

Promotor: dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ

temat rozprawy: 
Komuniści a kobiety. Obraz kobiety w świetle wybranych czasopism społeczno-kulturalnych w latach 1956-1970.
streszczenie albo opis: