mgr Justyna Wandasiewicz

promotor: dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ
https://youtu.be/balv-gKuWcg

temat rozprawy: 
Rola zasobów podmiotowych i zasobów środowiska pracy w poczuciu subiektywnego dopasowania do organizacji w grupie zawodowej rekruterów