mgr Justyna Knosała

promotor: prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
https://youtu.be/WO11yQUUXkU

temat rozprawy: 
Zasada 3R w polskim prawodawstwie ochrony zwierząt doświadczalnych
streszczenie albo opis: