mgr Joanna Malarz

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec
Promotor pomocniczy: dr hab. Sebastian Pawlus
https://youtu.be/_RgBAo5y-QI

temat rozprawy: 
Związki allilowe w syntezie tripodstawionych izoksazolin
rozprawa doktorska: