mgr Jerzy Wojciechowski

promotor: dr hab. Aleksandra Skrzypietz, prof. UŚ
https://youtu.be/iDt8_Gtr0eA

temat rozprawy: 
Obraz Rosji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku
streszczenie albo opis: