mgr Jarosław Dobrzycki

promotor: dr hab. Beata Mytych-Forajter, prof. UŚ
promotor pomocnicza: dr Karolina Jędrych
https://youtu.be/2fIfNd-QCjM

temat rozprawy: 
Szkolne wyobcowanie. Inny Niziurski
streszczenie albo opis: