mgr Jan Zając

promotor: dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ

temat rozprawy: 
Zranione słowa. Agoniczne i dyskryminacyjne aspekty dyskursu metaliterackiego
streszczenie albo opis: