mgr Jacek Czerniewski

Promotor: 
dr hab. Jerzy Goraus, prof. UŚ

Recenzenci:

  • dr hab. Paweł Starowicz, prof. UJ
  • dr hab. Zbigniew Śniadecki, prof. IFM PAN
  • dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. INTiBS

Obrona: https://youtu.be/QGtw4HlNhbQ

temat rozprawy: 
Nowe stopy Heuslera o możliwych zastosowaniach spintronicznych