mgr inż. Mateusz Niedźwiedź

Promotor: dr hab. Władysław Skoneczny

Promotor pomocniczy: dr Marek Bara

Obrona: https://youtu.be/2J2W_EaYAZE

temat rozprawy: 
Zwilżalność warstw Al2O3 kształtowanych do zastosowań tribologicznych
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: