mgr inż. Katarzyna Antończyk-Szewczyk

Promotor: dr hab. Beata Kozłowska
link do obrony: https://youtu.be/LafxizZ79X4

temat rozprawy: 
Zastosowanie detektorów żelowych Fricke gel PVA – GTA oraz filmów dozymetrycznych Gafchromic™ EBT3 Ballcube I do analizy blokowanych ekspozycji promieniowania w technice Gamma Knife®
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: