mgr inż. Ewa Jamroz

Promotor: prof. dr hab. Rafał Sitko

Obrona:  https://youtu.be/HcwQ9YR04uI

temat rozprawy: 
Modyfikowane membrany krzemionkowo-celulozowe w zatężaniu i oznaczaniu śladowych ilości pierwiastków techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii