mgr inż. Agata Górny

Promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Pisarska
https://youtu.be/Omj5BV6inJM

temat rozprawy: 
Szkła wykazujące emisję światła białego