mgr Hubert Hellwig

promotor: dr hab. Piotr Kuś, prof. UŚ
promotor pomocniczy: dr Maria Książek
https://youtu.be/9ehs-i5DYRk

temat rozprawy: 
Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych związków makrocyklicznych zawierających atomy siarki oraz tlenu lub azotu
streszczenie albo opis: