mgr Grzegorz Kuźnik

Promotor: dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ
https://youtu.be/sbM4DsXbBX8

temat rozprawy: 
Stany nadzwyczajne we współczesnym konstytucjonalizmie niemieckim