mgr Grzegorz Głupczyk

Promotor: dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ
https://youtu.be/lerxTn20egk

temat rozprawy: 
Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży w środowiskach defaworyzowanych społecznie