mgr Ewa Walewska

promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
promotor pomocnicza: dr Anna Maj

temat rozprawy: 
Mobilność jako element usieciowionej technocodzienności w XXI wieku. Perspektywa kulturowa
streszczenie albo opis: