mgr Emilia Wilk-Krzyżowska

promotor: dr hab. Agnieszka Nęcka-Czapska, prof. UŚ
https://www.youtube.com/watch?v=j8N3NkbbOIg

temat rozprawy: 
Niezgoda na (prze)milczenie. O reportażach Małgorzaty Szejnert
streszczenie albo opis: