mgr Eliza Łata

Promotor dr hab. Mieczysław Sajewicz, prof. UŚ

Obrona doktorska odbędzie się na platformie https://youtu.be/ZDbZTuDtLQ0
w dniu 7 czerwca 2022 roku o godz. 10.00.

temat rozprawy: 
Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do analizy wybranych pigmentów roślinnych