mgr Edyta Szwedo

Promotor: prof. dr hab. Kazimiera Wódz

temat rozprawy: 
Sytuacja rodzinna i szkolna uczniów o różnym poziomie kompetencji społecznych. Analiza porównawcza.
streszczenie albo opis: