mgr Dominiki Stan

Promotor: Prof. dr hab. Adam Idziak

Obrona:  https://youtu.be/44CskBrJ4Mw

temat rozprawy: 
Litologiczne i paleoklimatyczne warunki kształtowania peryglacjalnych pokryw zwietrzelinowych w Sudetach Wschodnich
streszczenie albo opis: