mgr Daria Więcławek

promotor: prof. dr hab. Dariusz Nawrot
https://youtu.be/ZXNUChqFRvc

temat rozprawy: 
Programy samodoskonalenia wydane na ziemiach polskich w latach 1864-1914