mgr Beata Polok

Promotor: prof. dr hab. Jacek Barcik
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Flasiński

data obrony: 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13.00
https://youtu.be/lGwdlaQoEPc

temat rozprawy: 
Pozycja prawna kobiet w prawie małżeńskim Pakistanu w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: